Over TTC

Hoe het allemaal begon…

 • 19 januari 1976
  oprichting van de Tilster Tennisclub, bestaande uit 63 leden
 • 17 mei 1976
  goedkeuring van statuten door Hare Majesteit de koning
 • 13 augustus 1977
  officiele opening tennisbanen (2) Tilster Tennis Club, de club bestaat op dat moment uit 120 leden
 • 1978
  ledenstop omdat er circa 150 leden zijn (er zijn lange wachttijden om op de baan te kunnen spelen)
 • 19 september 1981
  Opening van het clubgebouw
 • 6 september 1986
  10-jarig bestaan wordt gevierd met de in gebruik name van de oefenkooi
 • 1988
  Plaatsing lichtmasten op het tennispark

 

In de jaren 90 schommelt het leden aantal van TTC rond de 100 leden.

In het millennium jaar 2000 legt TTC met behulp van provinciale subsidie 2 Jeu de Boules banen aan op het terrein van het tennispark. In 2005 worden er nog 2 Jeu de boules banen aangelegd.

De dip…

Het ledenaantal van TTC daalt vanaf de jaren 90 tot een dieptepunt van 30 leden in 2008. Er zijn op dat moment geen jeugdleden meer en de categorie 18-40 is evenmin vertegenwoordigd, kortom de club vergrijst.

De wederopbouw…

Vanaf 2009 wordt er flink geinvesteerd in het werven een aantrekken van nieuwe leden. Er worden weer tennislessen aangeboden, de tennislessen van jeugdleden worden deel gesubsidieerd door de vereniging, er worden in samenwerking met de gemeente gratis kennismakingslessen voor basisschoolkinderen aangeboden, de toss-avond en clubcompetitie voor volwassenen wordt weer georganisseerd en de samenwerking met andere tennisverenigingen in de omgeving wordt aangegaan om een regionaal aanbod te doen voor wat betreft toernooien en competities (waaronder dorpencompetitie, grand slam toernooien en achtkarspelen cup). Deze inzet en activiteiten leiden tot een ledengroei, TTC telt in 2011 60 leden.

In 2013 speelt naast het 50+ herencompetitieteam (wat al die jaren is blijven spelen in de voorjaarscompetitie) nu ook weer een competitieteam Heren 17 + op de zaterdag.

In 2014 splitst de Jeu de Boules zich van TTC. Er wordt een nieuwe Jeu de Boules baan aangelegd en de baan die aangelegd is in 2000 kan door TTC in gebruik genomen worden als mini-tennisbaan.

Met de komst van een multi-functioneel centrum in Kootstertille in 2014, waar ook een sportzaal ondergebracht is, biedt TTC vanaf het najaar van 2014 ook in de wintermaanden tennisles en tennistraining aan. In de periode van november tot en met maart wordt er wekelijks in de zaal getennist.

Waar we nu staan

In 2015 speelt TTC voor het eerst sinds jaren weer met 2 jeugdteams mee in de KNLTB voorjaarscompetitie (1 meisjesteam 11-17 jaar en 1 jongensteam 11-17 jaar)!

TTC beschikt op dit moment over 2 gravel tennisbanen en een (tijdelijke) minibaan in aanleg. Daarnaast beschikt TTC over een kantine, kleedaccommodatie en toiletvoorziening.

Momenteel (1 januari 2015) heeft TTC een ledenbestand van 62 leden, waarvan 22 jeugdleden. Dit is een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van januari 2013, en ligt iets (ongeveer 3,5%) boven het ledenaantal in januari 2011. De stijging geld zowel voor de categorie jeugdleden als voor de categorie senioren.