Lid worden

Lid worden en lidmaatschapsvoorwaarden

Aanmelden voor het lidmaatschap van TTC gaat via de secretaris of via het aanmeldformulier op deze site.

Het eerste jaar kan een proeflidmaatschap worden aangegaan voor een gereduceerde prijs. Nieuwe leden die na 1 juli lid worden kunnen het daaropvolgende jaar ook nog een jaar gebruik maken van dit gereduceerde tarief. Zonder opzegging wordt het proeflidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengt.

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en geldt voor onbepaalde tijd.
  • Opzeggen moet schriftelijk gebeuren voor 1 december van het lopende seizoen.
  • Bij opzegging gedurende het seizoen blijft de volledige contributie over dat jaar verschuldigd.
  • Contributie (vastgesteld op de Algemene ledenvergadering in 2013):
  • 8 tennislessen voor kinderen (gedeeltelijk gesubsidieerd door TTC): €24,00

 

16 tot 18 jaar€35,00*
vanaf 18 jaar€95,00*
Partnerlidmaatschap (2 senioren elke samenlevingsvorm)€150,00
Kinderen tot 16 jaar als tenminste 1 ouder lid isGRATIS**

 

* Het jaar waarin u resp. 16/18/20 wordt tijdens het lopende tennisseizoen (1 april-1 november).
** Kosten aanmelding KNLTB worden wel in rekening gebracht.

Betaling

Automatische incasso
Per bank: NL30RABO 0363 0149 34 t.n.v. Tilster Tennis Club.

Voor 1 april van het lopende jaar, het volledige bedrag. In overleg met de penningmeester mag er ook in termijnen worden betaald.