Inschrijfformulier

Op deze pagina kun je je inschrijven. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk velden invult. Des te makkelijker/sneller kunnen wij je inschrijving behandelen.

Geboortedatum:

 Man Vrouw

Ben je op dit moment lid van een andere vereniging?  Ja Nee
Zo ja, van welke vereniging?
KNLTB-nummer:

Ben je lid geweest van een andere vereniging?  Ja Nee
Zo ja, van wanneer tot wanneer? Van tot

Zijn er meer gezinsleden lid van de Tilster Tennisclub?  Ja Nee

Hoe wil je de contributie betalen?

 Per automatische incasso (wordt telefonisch geregeld).
 Via een een overschrijving op NL30RABO 0363 0149 34 (betaling moet voor 1 april binnen zijn).